Impresszum

Felelősségi nyilatkozat az "Egyéni utazások" oldalunkon található információkról

1. A VERY IMPORTANT PERSON Üzleti és Incentív Utazások Irodája Kft. honlapján (www.viptravel.hu) az "Egyéni utazások" oldalon automatikus adatexport segítségével jelentet meg többezer utazást. Ezeket a programok tulajdonosai, szervezői által kiadott formában és tartalommal jelentetjük meg, változatlanul.

2. A VERY IMPORTANT PERSON Üzleti és Incentív Utazások Irodája Kft. honlapján (www.viptravel.hu) az "Egyéni utazások" oldalon megjelenő információkat az iroda a legnagyobb figyelemmel kíséri, ennek ellenére előfordulhat, hogy hibás információk jelennek meg. Ezekért a honlapon megjelenő adatokért irodánk semmilyen felelősséget nem vállal.

3. Amennyiben az "Ajánlatot kérek" gombra kattint, lekérése alapján kollégáink készítik el ajánlatát, amelyben már a foglalás végleges részletei lesznek megtalálhatók.

4. Ön, mint az oldal felhasználója, az ajánlatkérésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a fentieket.Adatkezelési nyilatkozat

1. A VERY IMPORTANT PERSON Üzleti és Incentív Utazások Irodája Kft. elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, tiszteletben tartja privát szférájuk védelmét. A VERY IMPORTANT PERSON Üzleti és Incentív Utazások Irodája Kft. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós joggal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli. 


2. A VERY IMPORTANT PERSON Üzleti és Incentív Utazások Irodája Kft. azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek felhasználásához és kezeléséhez a Felhasználó hozzájárulását adta és kizárólag arra a célra és addig az időtartamig, amit a jelen nyilatkozat meghatároz.


Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

1. Az adatkezelés célja a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás(ok) nyújtása. Ezek lehetnek: hírlevél küldése, egyedi ajánlat készítése, webáruházunkban szerződéskötés, teljes körű értékesítés.

2. Az adatkezelés jogalapja, hogy a személyes adatok VERY IMPORTANT PERSON Üzleti és Incentív Utazások Irodája Kft. általi felvétele és kezelése a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás igénybevételével, illetve megrendelésével adja meg. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

3. Az adatfeldolgozás a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseiknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett történik. A kezelt adatokat semmilyen céllal nem adhatja tovább a Millennium International Kft., felhasználásra csak saját célú kutatás, illetve statisztika készítése érdekében kerülhet sor.

4. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó által kezdeményezett törlése. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését a megadott elérhetőség(ek)en. 5. Minden más esetben a VERY IMPORTANT PERSON Üzleti és Incentív Utazások Irodája Kft. a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése céljából.


Jogorvoslati lehetőségek

1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: Dr. Péterfalvi Attila, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (1) 391-1400, http://www.naih.hu/).


VIP Travel Utazási iroda weboldala 1989-2015
Oldalfelelős:
Kereszturi Mária
maria.kereszturi@viptravel.hu
+ 36 1 338 2372

Médiamegjelenések:
Fekete János
janos.fekete@viptravel.hu
+ 36 1 266 3002

Címünk:
1051 Budapest, Bajcsy-Zs. út 12.

VIP Üzleti és Incentiv Utazások Irodája Kft.

Tel:   (36 1) 3 382 372, (36 1) 2 663 002
Cím:  Ece City Center 1051 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 12.
 
Irodánk nyitvatartása:
Hétfőtől-péntekig - 09:00-17:00
 
MKEH engedélyszám: R-0053/1992
Bankszámla:
10402166-50526668-71871006

Kérjen
személyre
szabott
ajánlatot
kollégáinktól!